Onderzoek

Diensten AdviesBij het uitvoeren van onderzoek kunt u denken aan bijvoorbeeld het onderzoeken van gebreken van de boomveiligheid, zoals holtes op hoogte, of groeiplaatsonderzoeken. Wanneer er bij bomen gebreken zijn geconstateerd, waarbij het probleem of risico niet direct te zien is of is op te lossen, is het raadzaam een onderzoek uit te voeren.

Diverse problemen kunnen schade en/of letsel veroorzaken. Denk hierbij aan tak-, stambreuk of windworp door boomziekten, aantastingen of graafschade. Door uiterlijke kenmerken tijdig te registreren middels een boomveiligheidscontrole (BVC) kan er vroegtijdig worden ingegrepen. Ook beheer naar aanleiding van boomziekten en aantastingen, zoals essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en dergelijke, worden hierin meegenomen.

Bij het technisch nader onderzoeken van bomen kunt u denken aan stabiliteitsonderzoek zoals een trekproef of de inzet van daarvoor ontwikkelde apparatuur zoals geluidstomografie om de restwand van bomen te bepalen.

Onderzoek door GerkeWanneer er plannen zijn voor werkzaamheden rondom bomen, verplantingen, civiele renovaties of nieuwbouw, is het van belang de bomen goed in kaart te brengen en de effecten van de werkzaamheden op de bomen te beschrijven. Het uitvoeren van een Boom Effect Analyse (BEA) of Boom Effect Rapportage (BER) is onderdeel van onze diensten.

Verminderde groei bij bomen is vaak het gevolg van verstoringen in de groeiplaats. Bij het oplossen van deze verstoring zijn meerder aspecten van toepassing. Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen er nodig zijn om de problemen op te heffen. Dit onderzoek is ook van toepassing op nieuw aan te planten bomen of bij verplantingen van bomen. Hierbij wordt ook het verplantbaarheidsonderzoek ingezet.

Onderzoek

Bij het uitvoeren van onderzoek kunt u denken aan bijvoorbeeld het onderzoeken van gebreken van de boomveiligheid, zoals holtes op hoogte, of groeiplaatsonderzoeken. Wanneer er bij bomen gebreken zijn geconstateerd, waarbij het probleem of risico niet direct te zien is of is op te lossen, is het raadzaam een onderzoek uit te voeren.

Diverse problemen kunnen schade en/of letsel veroorzaken. Denk hierbij aan tak-, stambreuk of windworp door boomziekten, aantastingen of graafschade. Door uiterlijke kenmerken tijdig te registreren middels een boomveiligheidscontrole (BVC) kan er vroegtijdig worden ingegrepen. Ook beheer naar aanleiding van boomziekten en aantastingen, zoals essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en dergelijke, worden hierin meegenomen.

Bij het technisch nader onderzoeken van bomen kunt u denken aan stabiliteitsonderzoek zoals een trekproef of de inzet van daarvoor ontwikkelde apparatuur zoals geluidstomografie om de restwand van bomen te bepalen.

Diensten Advies

Wanneer er plannen zijn voor werkzaamheden rondom bomen, verplantingen, civiele renovaties of nieuwbouw, is het van belang de bomen goed in kaart te brengen en de effecten van de werkzaamheden op de bomen te beschrijven.

Het uitvoeren van een Boom Effect Analyse (BEA) of Boom Effect Rapportage (BER) is onderdeel van onze diensten. Verminderde groei bij bomen is vaak het gevolg van verstoringen in de groeiplaats. Bij het oplossen van deze verstoring zijn meerder aspecten van toepassing.

Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen er nodig zijn om de problemen op te heffen. Dit onderzoek is ook van toepassing op nieuw aan te planten bomen of bij verplantingen van bomen. Hierbij wordt ook het verplantbaarheidsonderzoek ingezet.

Toezicht

Toezicht

Bij werkzaamheden in en rondom bomen functioneren wij als toezichthouder. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van kwaliteit en het boomtechnisch behoud bij deze werkzaamheden.

Bij werkzaamheden in en rondom bomen en als bomenwacht zijn het aanbrengen, in stand houden van boombescherming en toezicht op graafwerkzaamheden veel voorkomende opdrachten. Het opstellen van een boombeschermingsplan is vaak een onderdeel van de Boom Effect Analyse (BEA), maar ook opvraagbaar als losse opdracht. Tevens kan het uitvoeren van de boombescherming door GT Bomen georganiseerd worden.

Kwaliteitscontrole als toezichthouder is in te zetten op diverse onderdelen van de opdracht. Naast kennis over ondergrondse en bovengrondse kwaliteitseisen bij bijvoorbeeld snoei, groeiplaatsinrichting en plantwerkzaamheden, is er ook kennis over de inzet van veiligheidsmaatregelen.

Door ervaring met het begeleiden van grote snoeiopdrachten is GT Bomen ook bekend met het toezicht houden op en het maken van verkeersplannen. Met het certificaat Toezichthouder Handboek Bomen zijn we gecertificeerd om met inzet van de Resultaatsmeter kwaliteit te beoordelen.

Toezicht

Toezicht

Bij werkzaamheden in en rondom bomen functioneren wij als toezichthouder. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van kwaliteit en het boomtechnisch behoud bij deze werkzaamheden.

Bij werkzaamheden in en rondom bomen en als bomenwacht zijn het aanbrengen, in stand houden van boombescherming en toezicht op graafwerkzaamheden veel voorkomende opdrachten. Het opstellen van een boombeschermingsplan is vaak een onderdeel van de Boom Effect Analyse (BEA), maar ook opvraagbaar als losse opdracht. Tevens kan het uitvoeren van de boombescherming door GT Bomen georganiseerd worden.

Toezicht

Kwaliteitscontrole als toezichthouder is in te zetten op diverse onderdelen van de opdracht. Naast kennis over ondergrondse en bovengrondse kwaliteitseisen bij bijvoorbeeld snoei, groeiplaatsinrichting en plantwerkzaamheden, is er ook kennis over de inzet van veiligheidsmaatregelen.

Door ervaring met het begeleiden van grote snoeiopdrachten is GT Bomen ook bekend met het toezicht houden op en het maken van verkeersplannen. Met het certificaat Toezichthouder Handboek Bomen zijn we gecertificeerd om met inzet van de Resultaatsmeter kwaliteit te beoordelen.

Inspectie

Bomen

Het inspecteren van bomen tijdens een boomveiligheidscontrole (BVC) geeft inzicht in de technische staat van het bomenbestand. Vanuit deze kennis is het mogelijk beheerplannen te maken en de daarbij horende kosten van de maatregelen inzichtelijk te maken. Vanuit diverse (GIS)programma’s bestaat de mogelijkheid bomen in te tekenen en te koppelen aan een paspoort. Uit de programma’s zijn tekeningen en lijsten te genereren om bestekken te vullen of om buiten mee aan de slag te gaan. Inspectie van bomen kan ingezet worden voor een enkele boom in een particuliere tuin, maar ook voor groepen bomen bij scholen, stichtingen of bedrijven en overheidsinstanties, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Wilt u inzicht in uw bomenbestand? Als onderdeel van de zorgplicht rondom bomen is een regelmatige boomveiligheidscontrole een vereiste. Wij helpen u hier graag bij. Ook bij voorbereidingen van (nieuw)bouwprojecten en renovaties als basis voor de BER/BEA een inventarisatie van de huidige staat van de bomen en omgeving van belang.

Flora & Fauna

Werkzaamheden in de openbare ruimte raakt vaak de Natuurwet. Iedereen heeft de verplichting zorgvuldig te werken. Samen met u beoordelen we wat de meest adequate manier van werken is. Wij zijn gecertificeerd in het uitvoeren van de volgende diensten:

 • Quickscan Flora & Fauna;
 • Het maken van plannen en uitvoering;
 • Controles in het veld, markeren van beschermde plant- en diersoorten;
 • Werkplannen realiseren;
 • Inspectie van holtes op hoogte, in bomen, gebouwen of vanaf het water;
 • Preventieve maatregelen.

Inspectie

Bomen

Het inspecteren van bomen tijdens een boomveiligheidscontrole (BVC) geeft inzicht in de technische staat van het bomenbestand. Vanuit deze kennis is het mogelijk beheerplannen te maken en de daarbij horende kosten van de maatregelen inzichtelijk te maken. Vanuit diverse (GIS)programma’s bestaat de mogelijkheid bomen in te tekenen en te koppelen aan een paspoort. Uit de programma’s zijn tekeningen en lijsten te genereren om bestekken te vullen of om buiten mee aan de slag te gaan. Inspectie van bomen kan ingezet worden voor een enkele boom in een particuliere tuin, maar ook voor groepen bomen bij scholen, stichtingen of bedrijven en overheidsinstanties, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Wilt u inzicht in uw bomenbestand? Als onderdeel van de zorgplicht rondom bomen is een regelmatige boomveiligheidscontrole een vereiste. Wij helpen u hier graag bij. Ook bij voorbereidingen van (nieuw)bouwprojecten en renovaties als basis voor de BER/BEA een inventarisatie van de huidige staat van de bomen en omgeving van belang.

Flora & Fauna

Werkzaamheden in de openbare ruimte raakt vaak de Natuurwet. Iedereen heeft de verplichting zorgvuldig te werken. Samen met u beoordelen we wat de meest adequate manier van werken is. Wij zijn gecertificeerd in het uitvoeren van de volgende diensten:

 • Quickscan Flora & Fauna;
 • Het maken van plannen en uitvoering;
 • Controles in het veld, markeren van beschermde plant- en diersoorten;
 • Werkplannen realiseren;
 • Inspectie van holtes op hoogte, in bomen, gebouwen of vanaf het water;
 • Preventieve maatregelen.

Advies

Hoge boom met felgroene bladeren

Als onafhankelijk adviseur zijn allerhande vragen over bomen te beantwoorden, zoals vragen over soortkeuze, boombeheer en het begeleiden van uitvoeringstaken. Als boomeigenaar bent u verantwoordelijk voor eventuele schade berokkend door uw bomen. Het is aan u de taak om uw bomen veilig te houden! Een gedegen advies over hoe om te gaan met bomen is dan meer dan welkom.

Bij GT Bomen bent u hiervoor aan het juiste adres. Samen bekijken we wat het beste is voor u en uw bomen. We geven advies over onderhoud of veiligheid van een enkele boom of maken een beheersplan voor uw park, landgoed of bomenbestand. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij meedenken en meewerken in alle facetten van ondergronds en bovengronds boombeheer.

Als adviesbureau zijn wij niet ingericht om uitvoerende werkzaamheden binnen de boomverzorging op te pakken. Door de jarenlange ervaring met het uitvoeringswerk, de begeleiding, de aansturing en de kennis van boombestekken, zijn wij erg goed in staat de coördinator te zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook voor het opzetten en coördineren van langdurige snoeiprojecten en boomveiligheidscontroles hebben wij de benodigde kennis en ervaring in huis. Daarnaast is het mogelijk deze kennis en ervaring in te zetten voor training, instructie en toolbox.

Vanuit de problematiek rondom groeiplaatsen en de uitkomsten van onderzoeken kan GT Bomen vanuit het netwerk maatwerk leveren bij het oplossen en verbeteren van groeiplaatsen.

Het uitvoeren van specifieke snoei bij monumentale bomen is een vak apart. Kennis van hout, boommechanica en boombiologie is onmisbaar. Het onderhouden van monumentale bomen is onderdeel van ons dienstenpakket, waarbij diverse snoeimethodieken kunnen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld ‘fracture pruning’. We werken dan samen met hierin gespecialiseerde boomverzorgers. Voor het uitvoeren zijn de benodigde certificaten zoals European Treeworker en Boomveiligheidscontroleur up to date

Boom zwammen

Advies

Als onafhankelijk adviseur zijn allerhande vragen over bomen te beantwoorden, zoals vragen over soortkeuze, boombeheer en het begeleiden van uitvoeringstaken. Als boomeigenaar bent u verantwoordelijk voor eventuele schade berokkend door uw bomen. Het is aan u de taak om uw bomen veilig te houden! Een gedegen advies over hoe om te gaan met bomen is dan meer dan welkom.

Bij GT Bomen bent u hiervoor aan het juiste adres. Samen bekijken we wat het beste is voor u en uw bomen. We geven advies over onderhoud of veiligheid van een enkele boom of maken een beheersplan voor uw park, landgoed of bomenbestand. Als onafhankelijk adviseur kunnen wij meedenken en meewerken in alle facetten van ondergronds en bovengronds boombeheer.

Hoge boom met felgroene bladeren

Als adviesbureau zijn wij niet ingericht om uitvoerende werkzaamheden binnen de boomverzorging op te pakken. Door de jarenlange ervaring met het uitvoeringswerk, de begeleiding, de aansturing en de kennis van boombestekken, zijn wij erg goed in staat de coördinator te zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Ook voor het opzetten en coördineren van langdurige snoeiprojecten en boomveiligheidscontroles hebben wij de benodigde kennis en ervaring in huis. Daarnaast is het mogelijk deze kennis en ervaring in te zetten voor training, instructie en toolbox. Vanuit de problematiek rondom groeiplaatsen en de uitkomsten van onderzoeken kan GT Bomen vanuit het netwerk maatwerk leveren bij het oplossen en verbeteren van groeiplaatsen.

Het uitvoeren van specifieke snoei bij monumentale bomen is een vak apart. Kennis van hout, boommechanica en boombiologie is onmisbaar. Het onderhouden van monumentale bomen is onderdeel van ons dienstenpakket, waarbij diverse snoeimethodieken kunnen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld ‘fracture pruning’.

We werken dan samen met hierin gespecialiseerde boomverzorgers. Voor het uitvoeren zijn de benodigde certificaten zoals European Treeworker en Boomveiligheidscontroleur up to date.

Ook gebruik maken van de diensten van GT Bomen?

Heeft u een specifieke vraag of een vraag naar aanleiding van uw bezoek aan de website?
Of wilt u gewoon eens kennismaken? U bent altijd welkom voor een kop koffie!

Neem contact op

Ook gebruik maken van de diensten van GT Bomen?

Heeft u een specifieke vraag of een vraag naar aanleiding van uw bezoek aan de website?
Of wilt u gewoon eens kennismaken? U bent altijd welkom voor een kop koffie!

Neem contact op