Boom Effect Analyse

Bomen vertegenwoordigen een waarde. Deze waarde is uit te drukken op verschillende manieren: in de waarde voor de biodiversiteit, het verhogen van het leefgenot, het opnemen van regenwater en uiteindelijk ook in een financiële waarde.

Tijdens het ontwikkelen van projecten in het groen of nieuw- en verbouw of het houden van evenementen, zie je vaak dat bestaande bomen niet meegenomen zijn in het nieuwe plan. In veel gevallen wordt besloten, voor of na de afronding, dat het niet haalbaar is de boom te behouden. Ook al was dat wel de wens vooraf. Er moet dan dus gekeken worden naar een andere oplossing. Voor deze situaties is de Boom Effect Analyse (BEA) ontwikkeld.

Boom Effect AnalyseMet de expertise van een European Treetechnician worden bomen bij deze projecten beoordeeld en worden de plannen getoetst op welke effecten deze kunnen hebben bij de aanwezige bomen. Welke bomen zijn het waard te behouden? Waar vindt men knelpunten tot het behoud van de bomen? Kunnen plannen worden aanpast? Welke randvoorwaarden zijn er met betrekking tot behoud van de bomen? Wat moet er gedaan worden om de bomen duurzaam te behouden? Dit zijn zomaar wat vragen die meegenomen worden tijdens de BEA. Vanuit de BEA is het duidelijk wat de mogelijkheden zijn en op welke wijze er gewerkt kan worden. Vaak worden hierin ook boombeschermende maatregelen meegenomen, zoals het afschermen van bomen, graafafstanden, snoeiwerkzaamheden en toezicht. Een nulmeting en een meting na oplevering geeft inzicht in de mogelijke gevolgen.

Wanneer de Boom Effect Analyse in een vroeg stadium wordt meegenomen in de plannen, bij voorkeur in de planfase, voorkomt men vertraging en is er een duidelijk beeld van de situatie binnen het project. Ook wordt het inzichtelijk wat de gevolgen kunnen zijn van het werken bij bomen. Denk hierbij aan beschadigen van wortels, stam en kroon, maar ook aan het verdichten van de bodem.

GT Bomen is als boomspecialist en European Treetechnician in staat deze Boom Effect Analyse uit te voeren en als adviseur de werkzaamheden te begeleiden. Denk hierbij aan het delen van kennis over boombescherming en het houden van toezicht bij snoei- of graafwerkzaamheden, met uiteindelijk het resultaat dat bomen duurzaam behouden kunnen blijven. Vanuit diverse methodes is de BEA op te stellen. De ‘richtlijn Bomen Effect Analyse’ van het CROW en de Bomenstichting en de richtlijn uit het handboek bomen van ‘Norminstituut Bomen’ worden veel gebruikt.

Een European Tree Technician nodig? Neem contact op met GT Bomen