Inspectie

Het inspecteren van bomen tijdens een boomveiligheidscontrole (BVC) geeft inzicht in de technische staat van het bomenbestand. Vanuit deze kennis is het mogelijk beheerplannen te maken en de daarbij horende kosten van de maatregelen inzichtelijk te maken.

Vanuit diverse (GIS)programma’s bestaat de mogelijkheid bomen in te tekenen en te koppelen aan een paspoort. Uit de programma’s zijn tekeningen en lijsten te genereren om bestekken te vullen of om buiten mee aan de slag te gaan. Inspectie van bomen kan ingezet worden voor een enkele boom in een particuliere tuin, maar ook voor groepen bomen bij scholen, stichtingen of bedrijven en overheidsinstanties, zoals gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat.

Inzicht in bomenbestand

Diensten InspectieWilt u inzicht in uw bomenbestand? Als onderdeel van de zorgplicht rondom bomen is een regelmatige boomveiligheidscontrole een vereiste. Wij helpen u hier graag bij. Ook bij voorbereidingen van (nieuw)bouwprojecten en renovaties als basis voor de BER/BEA is een inventarisatie van de huidige staat van de bomen en omgeving van belang.

Flora & Fauna

Werkzaamheden in de openbare ruimte raakt vaak de Natuurwet. Iedereen heeft de verplichting zorgvuldig te werken. Samen met u beoordelen we wat de meest adequate manier van werken is. Wij zijn gecertificeerd, met het certificaat ‘Wet natuurbescherming niveau 3’, in het uitvoeren van de volgende diensten:

  • Quickscan Flora & Fauna;
  • Controles in het veld, markeren van beschermde plant- en diersoorten;
  • Inspectie van holtes op hoogte, in bomen, op hoogte of vanaf het water.

 

Inspectie nodig op uw bomenbestand? Neem contact op met GT Bomen