Onderzoek

Bij het uitvoeren van onderzoek kunt u denken aan bijvoorbeeld het onderzoeken van gebreken van de boomveiligheid, zoals holtes op hoogte, of groeiplaatsonderzoeken. Wanneer er bij bomen gebreken zijn geconstateerd, waarbij het probleem of risico niet direct te zien is of is op te lossen, is het raadzaam een onderzoek uit te voeren.

Onderzoek naar gebreken en boomziektes

Onderzoek op boomschadeDiverse problemen kunnen schade en/of letsel veroorzaken. Denk hierbij aan tak-, stambreuk of windworp door boomziekten, aantastingen of graafschade. Door uiterlijke kenmerken tijdig te registreren middels een boomveiligheidscontrole (BVC) kan er vroegtijdig worden ingegrepen. Ook beheer naar aanleiding van boomziekten en aantastingen, zoals essentaksterftekastanjebloedingsziekte en dergelijke, worden hierin meegenomen.

Boom effect analyse tijdens onderzoek

Wanneer er plannen zijn voor werkzaamheden rondom bomen, verplantingen, civiele renovaties of nieuwbouw, is het van belang de bomen goed in kaart te brengen en de effecten van de werkzaamheden op de bomen te beschrijven. Het uitvoeren van een Boom Effect Analyse (BEA) of Boom Effect Rapportage (BER) is onderdeel van onze diensten.

Groeiplaatsonderzoek

Verminderde groei bij bomen is vaak het gevolg van verstoringen in de groeiplaats. Bij het oplossen van deze verstoring zijn meerder aspecten van toepassing. Een groeiplaatsonderzoek wijst uit welke maatregelen er nodig zijn om de problemen op te heffen. Dit onderzoek is ook van toepassing op nieuw aan te planten bomen of bij verplantingen van bomen. Hierbij wordt ook het verplantbaarheidsonderzoek ingezet.

Onderzoeksmethodes

Wanneer het visueel niet mogelijk is om het geconstateerde gebrek goed te beoordelen is er de mogelijkheid van het inzetten van meetapparatuur. Door of via GT Bomen zijn de volgende onderzoeken uit te voeren:

  • Restwandmeting bij holte en rottingen door middel van Picus en/of treetronic waarbij met geluidsgolven of elektrische weerstand de holte en rotting inzichtelijk wordt gemaakt.
  • Restwandmeting met een resistograaf, hierbij wordt middels een dunne boor de weerstand van het hout gemeten. Hieruit is op te maken welke restwand er nog aanwezig is.
  • Stabiliteitsmeting door middel van een trekproef, ook wel windworpsimulatie genoemd. Vanuit dit onderzoeken wordt er een bepaalde kracht op de boom uitgeoefend om wind te simuleren, de beweging van de boom wordt geregistreerd en beoordeeld. Dit onderzoek wordt ingezet bij problemen in de stabiliteit bij wortelschade of rotting in de stamvoet.
  • Diverse onderzoeken waarbij handgereedschap wordt ingezet als ladder en klimmaterialen voor werken op hoogte dan wel graafgereedschap om ondergronds zaken te beoordelen.
  • De grondradar kan ingezet worden om de ligging van het wortelpakket in kaar te brengen zonder graafwerkzaamheden uit te voeren, hierin worden andere obstakels en kabels en leidingen meegenomen. Goed in te zetten bij een BEA, maar ook bij onderzoeken naar de kwaliteit van groeiplaatsen

Meer weten over de onderzoeksmogelijkheden? Neem contact op met GT Bomen