Specialist in Veteranenbomen

Bij GT Bomen is onze toewijding aan het behoud van veteranenbomen één van onze pijlers. Al voor de oprichting van ons adviesbureau hebben we geïnvesteerd in het verdiepen en verbreden van onze kennis op dit gebied. Dankzij seminars, workshops, studiereizen, opleidingen en zelfstudie hebben we een unieke expertise opgebouwd in de zorg voor deze bijzondere bomen. Als donateur en boominspecteur dragen we ook bij aan de missie van de Bomenstichting.

Onze expertise in het behoud van veteranenbomen

Veteranenbomen vereisen een benadering die verschilt van de traditionele boomverzorging. GT Bomen beschikt over de specialistische vakkennis om monumentale en veteranenbomen te beheren, onderhouden en adviseren. Onze expertise is beschikbaar voor overheden, bedrijven, stichtingen en particulieren met veteranen- en monumentale bomen.

Onze diensten omvatten onder andere:

  • Het opzetten van waardevolle bomenlijsten binnen gemeenten en het ontwikkelen van plannen voor behoud en beheer.
  • Actieve betrokkenheid bij beleidsvorming met betrekking tot veteranenbomen.
  • Advisering en toezicht tijdens uitvoerende werkzaamheden.
  • Het opstellen van beheerplannen voor het behoud van deze unieke bomen.
  • Zowel leidinggevende als hands-on betrokkenheid bij het uitvoeren van geadviseerde maatregelen.
  • Het creëren van optimale groeiplaatsen voor toekomstige monumentale en veteranenbomen.
  • Boombescherming, met een focus op het behouden van de groeiplaatsen.

Waarom zijn veteranenbomen belangrijk?

Veteranenbomen hebben meerdere redenen waarom ze van onschatbare waarde zijn. De belangrijkste zijn:

  • Ecologische Waarde: Veteranenbomen bieden essentiële habitat en ondersteunen biodiversiteit.
  • (Cultuur)Historische Waarde: Deze bomen dragen vaak bij aan de geschiedenis en identiteit van een locatie, en het is belangrijk om deze erfenis te behouden.
  • Esthetische Waarde: Veteranenbomen dragen bij aan de schoonheid en het karakter van onze landschappen.

GT Bomen heeft de kennis en ervaring om deze bijzonderheden te herkennen en mee te nemen in onze advisering.

Meer Informatie

Voor uitgebreidere informatie over veteranenbomen en om op de hoogte te blijven van nieuws over deze bijzondere bomen, bezoek onze speciale website: www.veteranenbomen.nl.

Contact met GT Bomen

Heeft u vragen of wilt u een boomproject opzetten? Aarzel niet om contact op te nemen. Wij staan klaar om u te helpen in uw streven naar het behoud van veteranenbomen.

mail: info@gtbomen.nl
Telefoon: 06 13 95 69 84