Toezicht

Bij werkzaamheden in en rondom bomen functioneren wij als toezichthouder. Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van kwaliteit en het boomtechnisch behoud bij deze werkzaamheden.

Bij werkzaamheden in en rondom bomen en als bomenwacht zijn het aanbrengen, in stand houden van boombescherming en toezicht op graafwerkzaamheden veel voorkomende opdrachten. Het opstellen van een boombeschermingsplan is vaak een onderdeel van de Boom Effect Analyse (BEA), maar ook opvraagbaar als losse opdracht. Tevens kan het uitvoeren van de boombescherming door GT Bomen georganiseerd worden.

Kwaliteitscontrole

ToezichtKwaliteitscontrole als toezichthouder is in te zetten op diverse onderdelen van de opdracht. Naast kennis over ondergrondse en bovengrondse kwaliteitseisen bij bijvoorbeeld snoei, groeiplaatsinrichting en plantwerkzaamheden, is er ook kennis over de inzet van veiligheidsmaatregelen.

Door ervaring met het begeleiden van grote snoeiopdrachten is GT Bomen ook bekend met het toezicht houden op en het maken van verkeersplannen. Met het certificaat Toezichthouder Handboek Bomen zijn we gecertificeerd om met inzet van de Resultaatsmeter kwaliteit te beoordelen.

 

Gediplomeerd toezichthouder nodig? Neem contact op met GT Bomen