Boomveiligheidscontroleur, wat is dat eigenlijk?

Deze vraag krijg ik best vaak, meestal in een gesprek met mensen die ik tegenkom als ik langs de bomen loop om een inspectie uit te voeren. Met hamer en prikstok, tablet in de hand, van boom naar boom. In veel beroepsgroepen komt de term aantoonbare deskundigheid naar voren. Dit geldt ook voor een boomcontroleur. In de meeste aanvragen worden 2 certificaten genoemd die de aantoonbare deskundigheid aangeven; boomveiligheidscontroleur en data inspecteur, deze laatste is gekoppeld aan de inspectiemethode van het handboek bomen van het norminstituut bomen. Beide certificaten geven de controleur de kennis en vaardigheden bomen te beoordelen.

Boomveiligheidscontroleur brengt resultaat in kaart

Beoordeling door de boomcontroleur

Bij de beoordeling wordt de algemene staat van de boom opgenomen. Conditie, schades, risico’s worden opgenomen naast de boomsoort, hoogte en diameter. Ook wordt er bepaald in welke soort snoei de boom valt, onderhoud of begeleiding. Wanneer het eindbeeld nog niet is bereikt wordt de boom begeleid naar een van tevoren bepaald eindbeeld. Op deze wijze worden risico’s en aandachtspunten in kaart gebracht. Met de snoeibehoefte, nader onderzoek, hogere inspectiefrequentie of een kapadvies.

Resultaten vastleggen van de boomcontrole

Veelal worden de bomen opgenomen in een digitale (GIS) kaart. Waarbij elke boom een uniek nummer en een paspoort krijgt. In dit paspoort worden diverse zaken opgenomen zodat de bomen gelijk beoordeeld worden en er vanuit een daaruit stromend lijst overzicht bepaald kan worden welke maatregelen wanneer uitgevoerd moeten worden. Deze opname kan in het klein bij particuliere bomen maar ook bij bedrijven en stichtingen, vakantieparken en overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Net zoals de boomcontroleur aantoonbare kennis moet hebben over de boomcontrole, moet een boomeigenaar aantoonbaar hebben dat hij zijn bomenbestand in kaart heeft.

Boomcontrole

Wanneer er schade ontstaat door bomen wordt er door de verzekeringen gekeken of het voorkomen had kunnen worden. Juridisch gezien gaat het over bewijslast: kun je aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om schade te voorkomen. Nalatigheid wordt gezien als onrechtmatige daad. Voor bomen is het dus van belang een logboek aan te leggen met daarin vastgelegd hoe en wanneer er is gecontroleerd, waarbij in veel gevallen de boom als uniek object beoordeeld moet worden. Wanneer het gaat over bosvakken zijn er andere mogelijkheden om dit vast te leggen.

Boomveiligheidscontroleur en certificering

Vaak wordt er tijdens deze boominspecties ook beoordeeld wat de snoeitoestand is. Welke ingreep en hoe groot is de ingreep. Door dit te standaardiseren is het mogelijk de resultaten in een opdracht weg te zetten voor een prijsaanvraag bij verschillende partijen. Het is dus ook van belang dat de boomveiligheidscontroleur kennis heeft van deze zaken. Vaak is dan de combinatie met het certificaat European Treeworker een hele belangrijke. Als Treeworker is er kennis en ervaring op het gebied van snoeien van bomen en kan dit dan vertalen in het daarvoor bedoelde paspoort van de boom.

Advies nodig van een boomveiligheidscontroleur? Neem contact op met GT Bomen