Wat is een European Tree Technician?

Een European Tree Technician is opgeleid tot allround boomtechnisch adviseur op het gebied van boom technische vraagstukken. De technician adviseert op het gebied van boombeheer, regelgeving en uitvoering. De European Treetechnician vult veelal een adviserende rol in en wordt vaak ingezet als schakel tussen opdrachtgevers (zoals gemeentes of provincies) en de uitvoerder. Een European Tree technician is gecertificeerd door de Europese beroepsvereniging voor boomverzorgers (EAC european arboriculture council).

Wat is het werk van een European Tree Technician?

Het werk van een European Treetechnician omvat het inspecteren, beoordelen en advies uitbrengen van de gezondheid en veiligheid van bomen. Meer in detail komt het er op neer dat de boomtechnisch adviseur veel wordt ingezet op projecten. Een voorbeeld is het periodiek uitvoeren van inspecties langs wegen of gebouwen waar bomen groeien. Een ander voorbeeld is het toezicht houden bij uitvoerende werkzaamheden als snoei, plat of kapwerk. Maar ook bij graafwerkzaamheden in woonwijken. Daarbij is boombescherming en wortelbescherming erg belangrijk voor een duurzaam behoud van bomen. Maar zelfs voordat werkzaamheden beginnen heeft de Treetechnician al een voortraject gehad. In het voortraject heeft de boomadviseur al een boom onderzoek uitgevoerd en schrijft een adviesrapport over hoe de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Daarnaast informeert de adviseur over organisatorische en juridische aspecten waar de opdrachtgever en aannemer mee te maken krijgen. Dit wordt altijd in een adviesrapport vastgelegd.

Voor welk soort projecten kan een European Treetechnician worden ingezet?

European Treetechnicians kunnen worden ingezet voor verschillende projecten, zoals het inspecteren van de groei en de gezondheid van het boombestand in woonwijken of stadsparken, Het inspecteren van bomen langs wegen en lanen maar ook graafwerkzaamheden of inspectietrajecten van oude monumentale bomen zoals Mulchen.

GT Bomen, gecertificeerd European Treetechnician

Als gecertificeerd European Treetechnician biedt GT Bomen uitgebreide en deskundige diensten voor particulieren, bedrijven en overheden op het gebied van onderzoek, inspectie, advies en toezicht van bomen. Dagelijks werkt GT Bomen aan het bevorderen van de gezondheid en veiligheid van bomen. GT Bomen beschikt over de kennis en vaardigheden om bomen te inspecteren en te adviseren in het gericht actie ondernemen om de gezondheid en veiligheid van bomen te behouden of te verbeteren.

De diensten van GT Bomen kunnen voor verschillende projecten worden ingezet. Het bedrijf richt zich op het verlenen van een op maat gemaakt advies en plan, met de nadruk op veiligheid, kwaliteit en beheersbaarheid van het bomenbestand.

Ook andere bedrijven die werkzaam zijn in de groensector maken geregeld gebruik van de diensten van GT Bomen.

Een European Tree Technician nodig? Neem contact op met GT Bomen