Welkom op de site van GT Bomen!

Door jaren van ervaring in en om bomen zijn wij uw partner in advies bij bouwen, boombeheer en boomverzorging.
Voor nader onderzoek, inventarisatie, toezicht en advies bent u op het juiste adres.
Met diverse certificaten als: European Treetechnician en European Treeworker, boomveiligheidscontroleur, flora & fauna en toezichthouder
zijn wij gespecialiseerd in het oppakken en meedenken in tal van werkzaamheden in en rond bomen.

Specialisaties

Advies en beheer bij boomveiligheidscontrole

Advies - Beheer Veiligheidscontrole

Als boomeigenaar bent u verantwoordelijk voor eventuele schade berokkend door bomen. Aan u de taak uw bomen veilig te houden! Een gedegen advies over hoe om te gaan met bomen is dan meer dan welkom. Bij GTBomen bent u aan het juiste adres om samen te kijken wat het beste is voor u en uw bomen. Een advies over onderhoud of veiligheid van 1 boom of het maken van een beheersplan voor uw park of landgoed. Ook het maken van een BEA(Boom Effect Analyse) bij renovatie en bouw plannen is een onderdeel van de diensten. Wilt u inzicht in uw bomenbestand? Een onderdeel van de zorgplicht rondom bomen is een regelmatige boomveiligheidscontrole, wij helpen u hier graag bij verder.Toezicht op werkzaamheden bij bomen

Toezicht

Rondom bomen wordt veel gewerkt; naast boomverzorgende werkzaamheden wordt ook door civiele aannemers en grasmaaiers dicht bij bomen gewerkt. In veel bestekken wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Norminstituut handboek bomen. Deze richtlijnen zijn een leidraad om kwalitatief werk geleverd te krijgen. Om dit te toetsen is de Resultaatsmeter in te zetten, binnen GT Bomen zijn wij gecertificeerd om de resultaatsmeter te bedienen. Toezicht is onmisbaar, om schade te voorkomen en om veiligheid en kwaliteit te waarborgen.

 • Toezicht op de kwaliteit boomverzorgende werkzaamheden;
 • Gecertificeerd controleur handboek bomen (Norminstituut);
 • Toezicht bij bouwlocaties (incl beschrijven en realiseren van boombescherming);
 • Toezicht op werkzaamheden in de directe omgeving van bomen.
Uitvoering van diverse boomwerkzaamheden zoals snoeien, kappen, aanplanten en zagen

Uitvoering

Als adviesbureau zijn wij niet ingericht o uitvoerende werkzaamheden binnen de boomverzorging op te pakken. Door de jarenlange ervaring met het uitvoeringswerk, de begeleiding, aansturing en de kennis van boombestekken zijn wij erg goed in staat de spil te zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ook voor het opzetten en coördineren van langdurige snoeiprojecten en boomveiligheidscontroles hebben wij de benodigde kennis en ervaring in huis. Daarnaast is het mogelijk deze kennis en ervaring in te zetten in training, instructie en toolbox.

Het uitvoeren van specifieke snoei bij monumentale bomen is een vak apart. Kennis van hout, boommechanica en boombiologie is onmisbaar. Het onderhouden van monumentale bomen is onderdeel van ons dienstenpakket waarbij diverse snoeimethodieken kunnen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld ‘fracture pruning’. Voor het uitvoeren zijn de benodigde certificaten als European Treeworker en boomveiligheidscontroleur up to date.

maatregelen rondom flora & fauna zoals controle en inspectie en preventie

Flora & Fauna

Werken in de openbare ruimte raakt vaak de Natuurwet. Iedereen heeft de verplichting zorgvuldig te werken. Samen met u beoordelen we wat de beste manier van werken is. Wij zijn gecertificeerd in het uitvoeren van de volgende diensten:

 • Quickscan flora & fauna;
 • Overlastbestrijding;
 • het maken van plannen en uitvoering;
 • Controles in het veld, markeren van beschermde plant en diersoorten;
 • Werkplannen realiseren;
 • Inspectie van holtes op hoogte, in bomen en gebouwen, of vanaf het water;
 • Preventieve maatregelen.
specifieke maatregelen voor roofvogels inzake Natuurwet

Roofvogel kasten

In het kader van de Natuurwet kunnen compenserende of mitigerende maatregelen geëist worden. In oude bomen en gebouwen leven vaak vleermuizen of uilen, denk aan de steenuil en de kerkuil. Het plaatsen van uilenkasten, vleermuiskasten en roofvogelkasten geven deze dieren de mogelijkheid uit te wijken. Een natuurlijke manier om overlast van muizen tegen te gaan is het plaatsen van een kast voor bijv. een kerkuil of steenuil bij kwekerijen en boerderijen. GTBomen adviseert over de plaatsing en kan de kasten leveren en plaatsen.

contactgegevens GT Bomen in Hattem

Contact

GT Bomen
Gerke Tempelman
0613956984
info@gtbomen.nl
www.gtbomen.nl

Postadres:
Nieuweweg 26
8051 ED Hattem